Wie ben ik?

Ik ben een mensen-mens, een samen-mens. "Klein en dapper" werd mij vroeger voorgehouden. Ik weet mij eigen, intrinsiek gemotiveerd en gepast betrokken. Ik houd ervan betekenis te verlenen aan wat ik doe. Ik weet mij creatief en inventief in mijn denken, voelen en gedrag in contact met de ander. Voor u is van belang dat u deze 'klik' voelt en op mij vertrouwt.

Ik ben persoon Dirry met meerdere rollen in mijn dagelijks leven: vrouw, echtgenote, moeder, zus, oma, vriendin, collega, .... coach in het primair onderwijs en VSO.

Ik ben vanaf 1977 als leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, sova-trainer, teamleider, werkzaam geweest in speciaal- en regulier onderwijs. Tussen 2004-2008 heb ik bij het Seminarium voor Orthopedagogiek gewerkt als docent gedragsverandering. Vanaf 2003 werk ik op freelance basis volgens opdracht. Mijn middenfoto is van jaren geleden, het was het moment waarop ik besloot om mijn werk aan mij aan te passen.